Johan Mellberg

Jag är adjungerad docent i finans vid Norges Handelshøyskole (NHH) och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade år 2020.

Min forskning är inriktad på kriminell ekonomi och välfärdsbrottslighet. Jag är speciellt intresserad av ägarstrukturer och användningen av företag som brottsverktyg.

Jag började på Institutet för framtidsstudier i januari 2024 och kommer att arbeta med projektet 4C – Forskarkonsortium för studier om kriminella samarbeten i Sverige.

Projekt