Folke Tersman

Telefon: 08-402 12 22

Jag är ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier där jag utgör ett stöd för såväl vd som för cheferna i verksamhetsstödet.

Vid sidan av min tjänst på Institutet för framtidsstudier är jag professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. På institutet arbetar jag med den övergripande planeringen av institutets forskning och andra ledningsfrågor. 

Mina forskningsintressen handlar huvudsakligen om vilken status och funktion värderingar och etiska föreställningar har inom den mänskliga psykologin. För närvarande är jag PI för forskningsprojektet "Dold konvergens i etiken” som finansieras genom ett anslag från Riksbankens jubileumsfond.

Jag har tidigare arbetat vid Aucklands universitet, Nya Zeeland, och Stockholms universitet och är sedan 2019 ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer om Folke Tersman.

Tre nyligen publicerade arbeten

 Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt