Folke Tersman

Telefon: 08-402 12 22

Vid sidan av min tjänst på Institutet för framtidsstudier är jag professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. På institutet arbetar jag med den övergripande planeringen av institutets forskning och andra ledningsfrågor. Mina forskningsintressen handlar huvudsakligen om vilken status och funktion värderingar och etiska föreställningar har inom den mänskliga psykologin. Jag har också ett intresse för politisk filosofi och har nyligen utkommit med boken Folk & vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid (Fri tanke förlag), som jag skrivit tillsammans med Torbjörn Tännsjö.

Jag har tidigare arbetat vid Aucklands universitet, Nya Zeeland, och Stockholms universitet och är sedan 2019 ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • "Disagreement, Indirect Defeat, and Higher-Order Evidence" (w. Olle Risberg), in Klenk, M. (ed.), Higher Order Evidence and Moral Epistemology, London: Routledge, 2020, 97-114.

 Tre ofta citerade arbeten

  • ‘The Reliability of Moral Intuitions: A Challenge from Neuroscience’, Australasian Journal of Philosophy 86, 2008, 389-405.
  • Moral Disagreement, New York: Cambridge University Press, 2006 (paperback edition in 2009).
  • Reflective Equilibrium — An Essay in Moral Epistemology, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

Läs mer om Folke Tersman.

Publikationer