Folke Tersman

Telefon: 08-402 12 22

Jag har tjänsten som ställföreträdande vd vid Institutet för framtidsstudier där jag utgör ett stöd för såväl vd som för cheferna i verksamhetsstödet.

Vid sidan av min tjänst på Institutet för framtidsstudier är jag professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. På institutet arbetar jag med den övergripande planeringen av institutets forskning och andra ledningsfrågor. Mina forskningsintressen handlar huvudsakligen om vilken status och funktion värderingar och etiska föreställningar har inom den mänskliga psykologin. Jag har också ett intresse för politisk filosofi och har nyligen utkommit med boken Folk & vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid (Fri tanke förlag), som jag skrivit tillsammans med Torbjörn Tännsjö.

Jag har tidigare arbetat vid Aucklands universitet, Nya Zeeland, och Stockholms universitet och är sedan 2019 ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer om Folke Tersman.

Tre nyligen publicerade arbeten

 Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt