Folke Tersman

Telefon: 08-402 12 22

Jag är innehavare av lärostolen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet (sedan 2008). På institutet skall jag bidra till arbetet med den övergripande planeringen av institutets forskning. Dessutom förbereder jag en tvärvetenskaplig ansökan om medel till ett forskningsprojekt om socialt erkännande (esteem). Projektet kommer att involvera filosofer, psykologer, sociologer, ekonomer och statsvetare och skall studera vilken roll strävan efter erkännande kan ha vad gäller samhällsfenomen såsom socialt utanförskap, politisk extremism, och psykisk och fysisk ohälsa.

Jag har tidigare arbetat vid Aucklands universitet, Nya Zeeland, och Stockholms universitet. Mina huvudsakliga forskningsintressen är meta-etik och filosofisk metodologi, men jag har även sysslat med politisk filosofi, bland annat genom att vara ledare för forskningsprojektet ”Gränslös demokrati” (mellan 2004 och 2008) som finansierades av Vetenskapsrådet.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • "Disagreement, Indirect Defeat, and Higher-Order Evidence" (w. Olle Risberg), in Klenk, M. (ed.), Higher Order Evidence and Moral Epistemology, London: Routledge, 2020, 97-114.

 Tre ofta citerade arbeten

  • ‘The Reliability of Moral Intuitions: A Challenge from Neuroscience’, Australasian Journal of Philosophy 86, 2008, 389-405.
  • Moral Disagreement, New York: Cambridge University Press, 2006 (paperback edition in 2009).
  • Reflective Equilibrium — An Essay in Moral Epistemology, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

Läs mer om Folke Tersman.

Publikationer