Johan Westerman

Johan Westerman disputerade inom sociologi vid Institutet för Social Forskning (SOFI) 2020. Hans avhandling med titeln Motives Matter undersökte sambanden mellan intrinsikal arbetsmotivation, inlärningsprocesser, karriärmönster och löner. Han studerar just nu yrkesstrukturen och strukturförändringar på arbetsmarknaden samt hur dessa är kopplade till ojämlikheter i karriärs- och jobbutfall.

På Institutet för Framtidsstudier arbetar han med projektet Vågspel, villkor och vederlag vid arbetsmarknadens framkant. Där kombinerar han lärdomar från typiskt sett disparata perspektiv inom sociologi och nationalekonomi genom att analysera de vågspel, villkor samt vederlag som är förknippade med karriärer i unga kunskapsföretag. Individuella faktorer som är förknippade med anställningar i sådana företag liksom långtida karriärsutfall tillhör analyserna. Är dessa karriärer osäkra och instabila och förknippade med inkomstbortfall? Hur viktigt är det att inneha rätt bakgrund för att kunna göra karriär inom denna sektor?

Nyligen publicerat

Westerman, J., Witteveen, D., Bihagen, E., & Shahbazian, R. (2023). Work life complexity no longer on the rise: trends among 1930s–1980s birth cohorts in SwedenEuropean Societies, 1–33. 

Witteveen, D., & Westerman, J. (2023). Structural change shapes career mobility opportunities: an analysis of cohorts, gender and parental classWork, Employment and Society37(1), 97–116. 

Westerman, J., & Syk, E. (2023). Skills and structural changeA Research Agenda for Skills and Inequality, 51–63. 

Korpi, T., Tåhlin, M., & Westerman, J. (2023). Skills and macro-level economic inequalityA Research Agenda for Skills and Inequality (s. 289–304). Edward Elgar Publishing. 

Projekt