Affilierade forskare

Giulia Andrighetto, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Simon Birnbaum, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-608 41 26
Docent i statsvetenskap Läs mer om Simon Birnbaum ›

Geoffrey Brennan, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Christian Broberger, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-5248 7038

John Broome, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: +44 (0)1865 276731
Emeritus White´s Professor i moralfilosofi Läs mer om John Broome ›

Åsa Burman, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Fil.dr. i praktisk filosofi Läs mer om Åsa Burman ›

Susanne Burri, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Susanne Burri ›

Anders Ekholm, Senior rådgivare

Tel: 070-641 48 87

Katarina Engberg, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Fil. dr. i freds- och konfliktforskning Läs mer om Katarina Engberg ›

Kimmo Eriksson, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Professor i matematik/tillämpad matematik Läs mer om Kimmo Eriksson ›

Eva Erman, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 070-667 48 87
Professor i statsvetenskap Läs mer om Eva Erman ›

Elizabeth Finneron-Burns, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Postdoktoral forskare i filosofi Läs mer om Elizabeth Finneron-Burns ›

Maja Fjaestad, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

E-post: majaf@kth.se
Tekn. Dr., Lektor Läs mer om Maja Fjaestad ›

Helen Frowe, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Fil. dr. i filosofi och Wallenberg Academy Research Fellow Läs mer om Helen Frowe ›

Bob Goodin, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Distinguished Professor of Philosophy Läs mer om Bob Goodin ›

Björn Halleröd, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Professor i sociologi Läs mer om Björn Halleröd ›

Anandi Hattiangadi, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-16 20 00
Professor i filosofi Läs mer om Anandi Hattiangadi ›

Peter Hedström, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Professor i analytisk sociologi Läs mer om Peter Hedström ›

Emilie Prattico, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Fil.dr. i filosofi Läs mer om Emilie Prattico ›

Daniel Ramöller, Doktorand, knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-402 12 00
Fil. dr. i praktisk filosofi (planerad 2017) Läs mer om Daniel Ramöller ›

Bo Rothstein, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

August Röhss Professor i statsvetenskap Läs mer om Bo Rothstein ›

Frida Rudolphi, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-16 26 08
Fil. dr. i sociologi Läs mer om Frida Rudolphi ›

Jens Rydgren, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Professor i sociologi Läs mer om Jens Rydgren ›

Andreas Ryve, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 073-662 07 36
Professor i matematikdidaktik Läs mer om Andreas Ryve ›

Anders Sandberg, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Fil. dr. i datavetenskap Läs mer om Anders Sandberg ›

Mårten Schultz, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Professor i civilrätt Läs mer om Mårten Schultz ›

Dean Spears, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Assistant Professor, Economics Läs mer om Dean Spears ›

Joakim Sturup, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Kriminolog, med. dr. Läs mer om Joakim Sturup ›

Mikaela Sundberg, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Jonas Tallberg, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-16 30 68
Professor i statsvetenskap Läs mer om Jonas Tallberg ›

Aron Vallinder, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: +44 744 960 68 69
Fil.dr. i filosofi Läs mer om Aron Vallinder ›

Åsa Wikforss, Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Tel: 08-16 21 07
Professor i teoretisk filosofi Läs mer om Åsa Wikforss ›