Arne Jarrick

Professor emeritus i historia.

Jag är professor emeritus i historia vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet. Jag var tidigare vice-preses vid Kungliga Vetenskapsakademin där jag nu är ledamot av styrelsen. Jag är också ledamot av Wenner-Grenstiftelsernas vetenskapliga råd och styrelse, samt medlem av Kungl. Vitterhetsakademien. På Institutet för Framtidsstudier är jag projektledare för forskningsprojektet ”Konflikt, samarbete och jämlikhet”.

Jag har tidigare arbetat vid ekonomisk-historiska institutionen och historiska institutionen på Stockholms universitet. Under åren 2005-2012 var jag huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Fram till år 2000 var jag i huvudsak inriktad på kollektiva attityder i Europas tidigmoderna historia och på civilisationsprocesser bland vanliga människor (även kallad mentalitetshistoria), såsom religion, kriminalitet, sexualitet, självmord och effekterna av upplysningen. Ett sidointresse har varit teoretiska och epistemologiska frågor och kritik av postmodernismen, vilket bland annat resulterat i boken Det finns inga häxor – en bok om kunskap (Stockholm: Weyler 2017).

Sedan år 2000 är mitt huvudsakliga intresse kulturell dynamik. Jag var en av grundarna av Centrum för evolutionär kulturforskning. Tillsammans med Maria Wallenberg Bondesson har jag nyligen avslutat en storskalig komparativ studie om lagarnas världshistoria. Som affilierad med Åsa Wikforss RJ-finansierade program ”Knowledge resistance – causes, consequences, cures” planerar jag för närvarande ett delprojekt under titeln ”Knowledge breakthroughs through times – in mind and action”.

Jag har nyligen varit engagerad i forskning om de globala villkoren för humanistisk forskning (Humanities World Report, London: Palgrave Mc Millan, medförfattare med Poul Holm och Dominic Scott), och har också färdigställt en mindre skrift om min syn på uppdraget för humaniora. Den heter ”The big research issues about the human condition – a historian’s will” och är ännu inte utgiven.

Utvalda arbeten