Genomfört: Kriminella nätverk och kriminell organisering

Hur uppstår kriminellt samarbete, som i t.ex. gatugäng? Genom att förstå hur nätverken fungerar kan vi föreslå förebyggande åtgärder.

Ambitionen med projektet är att bättre förstå uppkomsten av kriminellt samarbete parat med ett allmänt teoretiskt intresse av organisering utanför organisationer. Projektet ämnar inte göra en vanlig kartläggning av trender av "organiserad brottslighet", utan snarare formulera en modell som kan förklara graden av organisering som en endogen process i vilken drivmotorn är tidigare kriminella handlingar och kriminella samarbeten mellan brottslingar. Framväxten av så kallade gatugäng är ett typexempel.

Ytterligare ett syfte med projektet är att föreslå brottsförebyggande åtgärder vars avsikt är att motarbeta sådana processer. Projektet tar ett relationellt förhållningssätt där det grundläggande antagandet är att dynamiken i brottslig verksamhet och kriminell organisering uppstår genom sammankopplingen av brottslingar. Detta antagande utmanar klassiska teorier som hävdar att den grundläggande orsaken till brottslighet är bristen på social kontroll genom att säga att kriminellt beteende uppstår genom social inlärning.

Projektet får stöd av kriminologi och organisationsteori samt från de växande forskningsområdena ”complex systems” och ”network science”. Dessa områden ger insikter både i abstrakta principer gällande organiserad dynamik och hur man mäter social organisering.

Tidsplan

2012-2016

Projektledare

Christofer Edling Professor i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond