Carina Mood

Jag forskar om fattigdom, ojämlikhet, integration och barns och ungas välfärd. På Institutet för framtidsstudier är jag en av forskningsledarna för temat Det socialt hållbara samhället.

Min huvudsakliga anställning är på SOFI, Stockholms universitet.

Publikationer

Projekt