Carina Mood

Min forskning handlar framför allt om fattigdom och om sambandet mellan föräldrars socioekonomiska resurser och barnens utbildning, sociala positioner och inkomster, men jag är också intresserad av barns och ungas hälsa och välfärd i bred bemärkelse. Jag leder projektet Fattigdomens konsekvenser (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond), och deltar i det internationella projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Jag är också koordinator för YOUNG, ett FORTE-finansierat projekt om barns och ungdomars välfärd.

Ett annat intresse som jag har är hur statistiska analysmetoder ska användas på bästa sätt för olika forskningsfrågor, och jag har skrivit en artikel om logistisk regression som kan laddas ner gratis här: Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do and what we can do about it. European Sociological Review 2010 26(1): 67-82 Man kan också läsa den i (2013) Babones, S (Ed.) Applied Statistical Modeling SAGE Publications: SAGE Benchmarks in Social Research Methods: Babones, SAGE Min huvudsakliga anställning är på SOFI, Stockholms universitet.

Publikationer

Projekt