Böcker

Problemlösningarnas eviga nu. Om trygghetsfrämjande och brottspreventiva partnerskap

Rostami, Amir , Sarnecki, Jerzy Forkby, T., Alstam, K., Gunnarson, C. & P. Wahlgren | 2023

Läs mer

Climate Obstruction - How Denial, Delay and Inaction are Heating the Planet

Jylhä, Kirsti ; Kristoffer Ekberg; Bernhard Forchtner; Martin Hultman | 2022

Läs mer

Money-Pump Arguments

Gustafsson, Johan E. | 2022

Läs mer

Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp

Jonsson, Jan O. , Mood, Carina , Treuter , Georg | 2022

Läs mer

The Oxford Handbook of Population Ethics

Arrhenius, Gustaf , Bykvist, Krister , Campbell, Tim , Finneron-Burns, Elizabeth | 2022

Läs mer

Klimat och moral. Nio tankar om hettan

Linton, Magnus , Jebari, Karim , Broome, John , Tersman, Folke , Mosquera, Julia , Duus-Otterström, Göran , Campbell, Tim Andersson, Jenny, Westholm, Erik & Anna-Maria Hällgren | 2021

Läs mer

Beyond Uncertainty. Reasoning with Unknown Possibilities

Stefánsson, H. Orri , Steele, Katie | 2021

Läs mer

Kristendom

Lindenfors, Patrik | 2020

Läs mer

Moral Uncertainty

Bykvist, Krister , MacAskill, William & Toby Ord | 2020

Läs mer

Basinkomstens nya våg - Lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater

Birnbaum, Simon; De Wispelaere, Jurgen; van der Veen, Robert, Halmetoja, Antti; Pulkka, Ville-Veikko | 2020

Läs mer

Governing the Climate-Energy Nexus: Institutional Complexity and Its Challenges to Effectiveness and Legitimacy

Bäckstrand, Karin , Fariborz, Zelli, Nasiritousi, Naghmeh, Skovgaard, Jakob & Widerberg, Oscar | 2020

Läs mer

Folk & vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid

Tersman, Folke & Torbjörn Tännsjö | 2020

Läs mer

Legitimacy in Global Governance. Sources, Processes, and Consequences.

Bäckstrand, Karin , Tallberg, Jonas & Jan Aart Scholte | 2018

Läs mer

Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle

Marc Fleurbaey, Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny, Elisa Reis 2018

Läs mer

The Generational Welfare Contract: Justice, Institutions and Outcomes.

Ferrarini, Tommy, Nelson, Kenneth & Joakim Palme. | 2017

Läs mer

Våldets sociala dimensioner

Edling, Christofer & Amir Rostami (red.) | 2016

Läs mer

Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar

Duus-Otterström, Göran , Brülde, Bengt | 2015

Läs mer

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Läs mer

Feminism i rörliga bilder.

, Tollin, Katharina | 2014

Läs mer

Fosterbarn i tid och rum

Johanna Sköld och Inger Söderlind med bidrag av Ann-Sofie Bergman. 2014

Läs mer

Agent-Based Modeling and Techno-Social Systems SE

Dirk Helbing, Thomas Grund (Eds.) 2013

Läs mer

Att utforska framtiden

Redaktörer: Susanne Alm, Joakim Palme, Erik Westholm 2012

Läs mer

Kunskapens människa

Svallfors, Stefan | 2012

Läs mer

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000

Astri Andersen, Ólöf Gardarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid Söderlind 2011

Läs mer

Den rimliga integrationen

Beckman, Ludvig | 2011

Läs mer

Föräldraskapets politik

Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth 2011

Läs mer

Sociological insights of great thinkers

Edling, Christofer , J. Rydgren (Eds) | 2011

Läs mer

Utanförskap

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Anders Nilsson 2011

Läs mer