Böcker

Legitimacy in Global Governance. Sources, Processes, and Consequences.

Bäckstrand, Karin , Tallberg, Jonas & Jan Aart Scholte | 2018

Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle

Marc Fleurbaey, Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny, Elisa Reis 2018

The Generational Welfare Contract: Justice, Institutions and Outcomes.

Birnbaum, Simon Ferrarini, Tommy, Nelson, Kenneth & Joakim Palme. | 2017

Våldets sociala dimensioner

Edling, Christofer & Amir Rostami (red.) | 2016

Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar

Duus-Otterström, Göran , Brülde, Bengt | 2015

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Feminism i rörliga bilder.

Törnqvist, Maria , Tollin, Katharina | 2014

Fosterbarn i tid och rum

Johanna Sköld och Inger Söderlind med bidrag av Ann-Sofie Bergman. 2014

Agent-Based Modeling and Techno-Social Systems SE

Dirk Helbing, Thomas Grund (Eds.) 2013

Att utforska framtiden

Redaktörer: Susanne Alm, Joakim Palme, Erik Westholm 2012

Kunskapens människa

Svallfors, Stefan | 2012

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000

Astri Andersen, Ólöf Gardarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid Söderlind 2011

Den rimliga integrationen

Beckman, Ludvig | 2011

Föräldraskapets politik

Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth 2011

Sociological insights of great thinkers

Edling, Christofer , J. Rydgren (Eds) | 2011

Utanförskap

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Anders Nilsson 2011

Collective Animal Behavior

D.J.T. Sumpter 2010

Frivillig barnlöshet

Kristina Engwall, Helen Peterson 2010

The Frontiers of Sociology

P. Hedström, B. Wittrock 2009

The Oxford Handbook of Analytical Sociology

P. Hedström, P. Bearman 2009

Barn, barndom och föräldraskap

A-M. Markström, M. Simonsson, I. Söderlind, E. Änggård 2009

Fertility decisions – simulation in an agent-based model (IFSIM)

E Baroni, D Hallberg M Eklöf, T Lindh, J Žamac 2009

Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008

Power and Social Ontology

Burman, Åsa | 2007

Kvantitativ metod för samhälls– och beteendevetare

Edling, Christofer , P. Hedström | 2003

Kvantitativa metoder

Edling, Christofer , Peter Hedström | 2003