4C – Forskarkonsortium för studier om kriminella samarbeten i Sverige

4C är ett svenskt forskarkonsortium som med stöd av internationella forskare syftar till att systematiskt undersöka och förstå hur kriminella samarbeten uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra och hur livsförloppen för de individer som ingår eller har ingått i dessa miljöer ser ut.

Den svenska brottsutvecklingen kan beskrivas som en brottsparadox. Totalt sett har våldet inte ökat de senaste decennierna men det har skett en förgrovning av våldet. År 2012 hade Sverige den lägsta nivån av dödligt våld under de senaste 50 åren. Samtidigt har antalet personer som skrivs in på sjukhus på grund av övergrepp med skjutvapen ökat med 200 procent under 2000-talet. Utvecklingen har slentrianmässigt tillskrivits löst sammansatta gäng.

Avsaknaden av evidensbaserad helhetsanalys i kriminalpolitik som i det operativa arbetet har bidragit till ett tunnelseende där skjutningarna överskuggat andra brottsproblem såsom en omfattande kriminell ekonomi. De olika kriminella företeelser som verkar i Sverige existerar inte i ett vakuum. De utgör snarare ett ekosystem som består av olika grader och former av kriminella samarbeten som agerar brett och ständigt söker nya vägar till vinning och inflytande. Här ingår exempelvis olika typer av gäng, temporära kriminella projekt och extremister m.m. Trots en relativt omfattande forskning på området finns det få systematiska studier som syftar till att identifiera underliggande mekanismer för karriärer i och organisering av de miljöer som ingår detta ekosystem.

4C är ett svenskt forskarkonsortium som med stöd av internationella forskare syftar till att systematiskt undersöka och förstå hur kriminella samarbeten uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra och hur livsförloppen för de individer som ingår eller har ingått i dessa miljöer ser ut. 4C använder sig av omfattande longitudinella svenska registerdata om bland annat brott, demografi, hälsa och företagsengagemang samt avancerade analysmetoder som är lämpliga för dessa forskningsfrågor såsom nätverksanalys, ekonometriska modeller och systematiska riskfaktoröversikter.

Ett viktigt mål med 4C är att destillera fram vilka riktlinjer och insatser som bör formuleras och initieras för att öka samhällets motståndskraft och träffsäkra arbetet mot kriminella samarbeten.

Projektledare är Amir Rostami och biträdande projektledare är Hernan Mondani och Amber Beckley. 

Advisory council

Lorne Dawson, PhD, Professor, University of Waterloo, Co-director, Canadian Network for Research on Terrorism, Security, and Society

Jenny Deschamps-Berger, Head of Division, Centre for Societal Security, Swedish Defense University

Ann-Zofie Duvander, PhD, Professor of Demography, Stockholm University, Mid Sweden University

Col. Joseph (Rick) Fuentes, Deputy Director, Center on Policing, Rutgers University

David Weisburd, Executive Director, Center for Evidence-based Crime Policy, George Mason University

Tidsplan

2024-2030

Projektledare

Amir Rostami Professor i kriminologi

Projektmedlemmar

Amber L. Beckley Fil.dr. och docent i kriminologi
Christofer Edling Professor i sociologi
Johan Mellberg Adjungerad docent, finans
Hernan Mondani Docent i sociologi, MSc. i teknisk fysik
Jerzy Sarnecki Prof. em. kriminologi
Michael Wolfowicz PhD Criminology

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet