Bi Puranen

Telefon: 0705-721 721

Generalsekreterare vid World Values Survey

Huvudsakligt forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv. Tidigare projekt på Institutet för Framtidsstudier har handlat om Liv & Hälsa, särskilt kvinnors villkor samt tuberkulosens epidemiologi.

"I coronapandemins fotspår. World Values Survey, nya data om Sveriges position"
F
öreläsning för Senioruniversitetet, november 2020

”Ålderism i Sveriges riksdag" anförande i 1.a kammarsalen (PDF)
Föreläsning i riksdagen, januari 2024

Publikationer

Projekt