Bi Puranen

Telefon: 0705-721 721

Generalsekreterare vid World Values Survey

Huvudsakligt forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv. Tidigare projekt på Institutet för Framtidsstudier har handlat om Liv & Hälsa, särskilt kvinnors villkor samt tuberkulosens epidemiologi.

I coronapandemins fotspår. World Values Survey, nya data om Sveriges position
F
öreläsning för Senioruniversitetet, november 2020

Publikationer

Projekt