Övrig forskningspersonal

Corrie Hammar
Corrie Hammar
MSc in Business and Economics
Isabela Hazin
Isabela Hazin
Master i Human Evolution and Biology
Hanna Hjelm
Hanna Hjelm
Kandidat i utredningskriminologi
Joel Krueger
Joel Krueger
Kandidatexamina i filosofi och psykologi
Minna Persson
Minna Persson
Magisterexamina i lingvistik, migration och utveckling