Genomförda projekt

Nedan finns de projekt som genomförts och avslutats sedan 2015.