Patrik Lindenfors

Telefon: 070-341 86 87
Photo: Cato Lein

Jag är docent i zoologisk ekologi vid Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, där jag även doktorerade, men har de senaste åren främst haft min hemvist på Centrum för evolutionär kulturforskning, även det på Stockholms universitet.

Min forskning handlar främst om att undersöka möjligheten att låna in tänkande och metoder från evolutionsbiologi för att förstå samhällsutveckling och kulturell förändring. Inom detta tema har jag så här långt undersökt evolutionsprocesser inom demokratiutveckling, religiositet och matlagning.

I min biologiska forskning har jag annars mest fokuserat på däggdjurshjärnans evolution, könsskillnader, samt utvecklingen och användandet av fylogenetiska metoder.

På Institutet för framtidsstudier har jag främst fokuserat på evolutionära analyser av reformsekvenser under demokratiutveckling inom projektet ”Sekvenser under demokratiseringsprocesser”. Projektet syftade till att formulera metoder för att beskriva sekvenser av händelser på ett sätt som gör att frågor om kausalitet hamnar i nytt ljus.

Utvalda arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt