Pappa och barn

Hur formas och förändras normer i samhället?

Normer förändras hela tiden, i alla samhällen. Men vad är det som styr vilka normer som förändras och vilka som inte gör det?

I varje samhälle finns hela tiden normer som förändras, som exempelvis vilket ansvar man har för sina barn eller föräldrar eller hur man bör klä sig. Dessa har förändrats radikalt de senaste hundra åren och är väl dokumenterade, men det finns ännu ingen teori som redogör för vilka normer som ändras och vilka som står fast. Målet med det här projektet är att lägga grunden för en sådan teori.

Undersökningarna görs i tre steg. Först görs psykologiska experiment och undersökningar som kartlägger skillnaderna i interaktioner som kan ligga till grund för normförändringen. Sedan utvecklas matematiska modeller för att undersöka vilka normförändringar dessa skillnader borde resultera i när de aggregeras över många människor och lång tid. Slutligen testas dessa förutsägelser mot historiska data om normskifte

Tidsplan

2018-2025

Projektledare

Pontus Strimling, Wallenberg Academy Fellow vid Stockholms universitet.

Projektmedlemmar

Minna Persson Magisterexamina i lingvistik, migration och utveckling

Finansiär

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse