Giulia Andrighetto

Jag är forskare och arbetar vid Institute of Cognitive Sciences and Technologies of National Research Council  i Italien och vid Mälardalens universitet, Västerås. Jag har tidigare arbetat vid European University Institute.

Min forskning undersöker sociala normers dynamik och egenskaper och hur normer kan växa fram och stabiliseras, varför normer plötsligt kan förändras, hur det är möjligt att ineffektiva eller impopulära normer överlever och vad som motiverar människor att följa normer.

För att svara på dessa frågor och bygga kognitivt grundade modeller av framväxten och förändringen av sociala normer kombinerar jag teoretiska modeller med beteende- och simuleringsexperiment.

Min forskning har publicerats i mer än 80 publikationer i internationella tidskrifter, böcker och peer-reviewed konferenshandlingar.Jag har nyligen publicerat boken ”Minding Norms” (Oxford University Press), som handlar om sociala normer. Jag har tilldelades Ricercat @ mente-priset för bästa italienska forskare under 35 inom samhällsvetenskap och humaniora, av National Research Council och Accademia dei Lincei år 2013. År 2016 tilldelades jag det prestigefyllda Wallenberg Academy Fellowship av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att studera hur skadliga sociala normer kan ändras.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • John Realpe-Gómez, Giulia Andrighetto, Luis Gustavo Nardin, and Javier Antonio Montoya (2018) Balancing selfishness and norm conformity can explain human behavior in large-scale prisoner's dilemma games and can poise human groups near criticality. Phys. Rev. E 97, 042321.'

  • Fred Pampel Giulia Andrighetto Sven Steinmo (2018) How Institutions and Attitudes Shape Tax Compliance: a Cross-National Experiment and Survey. Social Forces, soy083.

  • Andrighetto G, Zhan N, Ottone S, Ponzano F, D'Attoma J, Steinmo S (2016) Are Some Countries More Honest than Others? Evidence from a Tax Compliance Experiment in Sweden and Italy. Frontiers in Psychology. 7.

Tre ofta citerade arbeten

  • Conte R, Andrighetto G, Campennì M (Eds.) (2014) Minding Norms. Mechanisms and dynamics of social order in agent societies. Oxford University Press.

  • Andrighetto G, Brandts J, Conte R, Sabater J, Solaz H, Villatoro D (2013). Punish and Voice: Punishment Enhances Cooperation when Combined with Norm-Signalling. PlosOne8(6): e64941.

  • Andrighetto G, Villatoro D, Conte R (2010) Norm internalization in artificial societies, AI Communication, 23 4, 325-339.

Publikationer

Projekt