Giulia Andrighetto

Jag är forskare vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag är även verksam forskare vid Institute of Cognitive Sciences and Technologies of National Research Council  i Rom där jag är koordinator för Laboratory of Agent Based Social Simulation (LABSS).

Min forskning undersöker hur sociala normer uppkommer, förändras och försvinner, och hur de påverkar samarbete och konflikt. Mina forskningsämnen omfattar samarbete, altruist, ärlighet, men också dåliga normer och felaktig information. Jag använder teoretiska modeller och beräkningsmodeller och kombinerar dem med experiment gjorda i laboratoriemiljö eller online, enkätstudier och big data för att studera dessa och andra frågor som rör sociala normer. Trots att det framför allt handlar om grundforskning finns en ambition att också producera resultat som är policyrelevanta.

Jag fick min doktorsgrad i filosofi vid University of Rome La Sapienza 2007. Jag var en Max Weber Fellow vid European University Institute (2010-2011) och var sedan forskare vid Department of Political and Social Sciences vid European University Institute (2012-2017). Min forskning har publicerats i vetenskapligt granskade tidskrifter som Nature Communications, Social Forces, Philosophical Transactions of the Royal Society A, Synthese, Complexity och Journal of Artificial Societies and Social Simulation. Jag har också publicerat boken Minding Norms vid Oxford University Press. 

Jag är projektledare för projektet Hur uppstår och förändras mänskliga normer, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ett interdisciplinärt projekt som studerar hur skadliga sociala normer kan förändras.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt