Gustaf Arrhenius

Telefon: 08-402 12 26

Jag är VD för Institutet för Framtidsstudier och även professor i praktisk filosofi. Jag fick min Ph.D. i filosofi vid University of Toronto och min doktorsexamen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Min forskning rör sig framför allt inom moralfilosofi och politisk filosofi. Jag är speciellt intresserad av frågor i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. 

Mest känd är jag för min forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer i olika beslut och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut. Min forskning har också rört strukturen hos värde och förtjänst, mått på jämlikhet och makt, och om hur makt kan fördelas rättvist.

Vid Institutet leder jag forskningsprogrammet “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet.” Jag leder forskningsprojekten "Klimatetik och framtida generationer" och "Demokratins avgränsningsproblem".

Jag har nyligen lett det Fransk-svenska forskningsprogramet i filosofi och ekonomi på SCAS i Uppsala och Collège d’études mondiales i Paris (finansierat av Riksbankens jubileumsfond) där filosofer och ekonomer tillsammans undersökte olika samhällsproblem.

Jag har varit gästforskare vid flera universitet och institut, bland annat University of Oxford, CNRS, l’Institut d’études avancées-Paris och Collège d’études mondiales. Jag är hedersprofessor vid Århus universitet och ledamot i Academia Europaea.

Jag är ledamot i Jämlikhetsfonden .

Intervju med Gustaf Arrhenius i Universitetsläraren 11/2014.

Publikationer och mer information om Gustaf Arrhenius.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • The Democratic Boundary Problem Reconsidered”, Ethics, Politics & Society. A Journal in Moral and Political Philosophy, N. 1, 2018, pp.89-122.

  • Population Ethics and Different-Number-Based Imprecision”, Theoria, Volume 82, Issue 2,p. 166–181, May 2016. (One of the journal’s top 20 most downloaded recent papers. As of year-end 2017 the article had received 245 downloads.)

  • “Egalitarian Concerns and Population Change” in Ole Frithjof Norheim (ed.) Measurement and Ethical Evaluation of Health Inequalities, Oxford: Oxford University Press, 2013.

Tre ofta citerade arbeten

  • Future Generations: A Challenge for Moral Theory, FD-Diss., Uppsala: University Printers, 2000. (ix+225 pages)
  • “The Boundary Problem in Democratic Theory”, in Folke Tersman (ed.) Democracy Unbound: Basic Explorations I, Stockholm: Filosofiska institutionen, Stockholms Universitet, pp. 14-29, 2005.
  • “An Impossibility Theorem for Welfarist Axiologies”, Economics & Philosophy, October, pp. 247-266, 2000.

Publikationer

Projekt