Gustaf Arrhenius

Telefon: 08-402 12 26

Jag är vd för Institutet för framtidsstudier och även professor i praktisk filosofi. Jag fick min Ph.D. i filosofi vid University of Toronto och min doktorsexamen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. 

Min forskning rör sig framför allt inom moralfilosofi och politisk filosofi. Jag är speciellt intresserad av frågor i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning.  

Mest känd är jag för min forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer i olika beslut och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut. Min forskning har också rört strukturen hos värde och förtjänst, mått på jämlikhet och makt, och om hur makt kan fördelas rättvist. 

Vid Institutet leder jag forskningsprogrammet ”Mänsklighetens vägval – demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer.” Jag leder forskningsprojekten "Klimatetik och framtida generationer" och ”Hållbar folkmängd – möjlig levnadsstandard”. 

Jag har varit gästforskare vid flera universitet och institut, bland annat University of Oxford, CNRS, l’Institut d’études avancées-Paris och Collège d’études mondiales. Jag är medlem i ekonomi och filosofi-initiativet vid Paris School of Economics och ledamot i Academia Europaea, och har varit hedersprofessor vid Århus universitet. Jag har tidigare lett det Fransk-svenska forskningsprogramet i filosofi och ekonomi på SCAS i Uppsala och Collège d’études mondiales i Paris. 

Jag är ledamot i styrelsen för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

Intervju med Gustaf Arrhenius i Dagens Industri 09/2022.

Publikationer och mer information om Gustaf Arrhenius.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt