Christofer Edling

Telefon: 08-402 55 17

Jag är professor i sociologi vid Lunds universitet och har tidigare arbetat vid Jacobs universitet, Bremen, Stockholms universitet och Uppsala universitet där jag var på SCAS (Pro Futura Fellow) under fyra års tid. 

Min nuvarande forskning är inriktad på att utveckla sociologisk teori och metod, särskilt inom den sociala nätverksanalysens område. Jag har publicerat mig i många ledande vetenskapliga tidskrifter och är bl.a. en av redaktörerna för boken Sociological Insights of Great Thinkers (Praeger 2011). Projektledare för projekten: "Kriminella nätverk och kriminell organisering" samt "Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer".

Publikationer

Projekt