Lättläst Startsida

Institutet för Framtidsstudier
forskar om framtiden.
Institutet ska skapa debatt i samhället
om de hot och möjligheter som finns i framtiden.

På Institutet forskar vi
om samhället idag och i framtiden.
Vi tittar till exempel på
hur många som föds,
var vi bor
och vad vi arbetar med.
Att forska om framtiden
gör att det blir lättare
att bestämma om framtiden.

Resultatet av forskningen
redovisas på olika sätt.
Forskarna kan skriva
i vetenskapliga tidningar
om sina resultat.
De kan också  ge ut
en bok eller rapport.

Ett annat sätt att redovisa resultat är
på konferenser.

Läs mer om hur man kan forska om framtiden  

Upp