Lättläst Startsida

På Institutet finns forskare
som forskar om
det som är viktigt
för framtiden.

Institutet ska informera
om hot och möjligheter
som kan komma
i framtiden
så att fler kan diskutera
vilken framtid vi vill ha.

Vi berättar om vår forskning
på olika sätt.
Forskarna skriver
i vetenskapliga tidningar
om sina resultat
så att andra forskare kan läsa.
De kan också 
berätta om sin forskning
på konferenser
eller skriva böcker och rapporter.
 
Läs mer om hur man kan forska om framtiden