Genomfört: Skada och diskriminering

Vad är det som gör diskriminering fel? Vi undersöker begreppet skada och dess filosofiska relevans, liksom den roll det har vid just diskriminering.

Projektet ingår i forskningsprogrammet Skada: begreppet och dess relevans vid Uppsala universitet.

Begreppet skada är flitigt förekommande i etiska, politisk-filosofiska och juridiska diskussioner. En vanlig uppfattning är exempelvis att en handling inte kan vara moraliskt fel om den inte skadar någon. Ett annat exempel är J. S. Mills så kallade Skadeprincip, som tillåter en begränsning av individers frihet endast om detta förhindrar att andra skadas. Men vad innebär det egentligen att något skadar någon? Därom råder filosofisk oenighet.

Forskningsprogrammet undersöker begreppet skada och dess filosofiska relevans. Fokus ligger på tre huvudområden: (i) skada och välfärd, (ii) skada och tid och (iii) kollektiv skada. Projektet Skada och diskriminering undersöker vilken roll skadebegreppet har när vi talar om diskriminering. Ofta definieras diskriminering just i termer av att en individ eller grupp får det sämre, dvs. skadas i en mening. Är det just detta som gör diskriminering orättvist eller moraliskt fel? Finns det en förståelse av skada som kan hjälpa oss hitta intuitivt rimliga svar på denna fråga, när vi betraktar paradigmatiska fall av diskriminering? Och hur förhåller sig en sådan förståelse till de skadebegrepp som förekommer i andra etiska, politisk-filosofiska och juridiska diskussioner?

Publikationer

Tidsplan

2015-2017

Projektledare

Jens Johansson, Uppsala universitet

Projektmedlemmar

Katharina Berndt Rasmussen Fil. dr. i filosofi

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond