Kalendarium

Institutet för framtidsstudier bedriver programverksamhet i form av seminarier, konferenser och utbildningar om aktuella frågor eller med forskningsverksamheten som grund.

Se här för tidigare aktiviteter.