Kalendarium

Institutet för Framtidsstudier bedriver programverksamhet i form av seminarier, konferenser och utbildningar om aktuella frågor eller med forskningsverksamheten som grund. Se här för tidigare aktiviteter.