Michael Wolfowicz

Jag forskar vid Institutionen för säkerhet och kriminalvetenskap, University College London, och Institutet för kriminologi, Juridiska fakulteten, Hebrew University of Jerusalem.

Min forskning fokuserar främst på att använda ett kriminologiskt angreppssätt vid studiet av radikalisering, extremism och terrorism, både teoretiskt och metodologiskt. Mitt arbete hittills har inkluderat studier av terrorism och brottsplats, återfall, polisarbete mot terrorism, avskräckande åtgärder, ekokamrar, övervakning av sociala medier, mediepåverkan, och risk- och skyddsfaktorer.

Jag använder främst kvantitativa metoder, inklusive meta-analys, och har också tillämpat agentbaserad modellering för att utvärdera interventioner mot motradikalisering. Utöver detta är mina generella forskningsintressen avvikande kognitioner, med fokus på attityder, och mediepåverkan, med fokus på effekterna av nätverksstrukturs egenskaper.

 

Tre utvalda publikationer

Tre ofta citerade publikationer