Forskare

Göran Duus-Otterström

Telefon: 08-402 12 00

Göran Duus-Otterström

Professor i statsvetenskap

Jag är verksam som forskare och lärare på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, där jag även disputerade 2008. Jag intresserar mig för rättviseteori i bred bemärkelse och har skrivit om såväl distributiv som retributiv rättvisa. Jag gjorde min postdoc på University of Warwick 2008-2009 och var under hösten 2013 gästprofessor vid University of St. Gallen. På senare tid har min forskning till stor del handlat om klimatförändringarna och hur kostnaderna för att bemöta detta problem kan och bör fördelas mellan olika aktörer, inte minst med fokus på anpassningsfrågor.

På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag inom programmet ”Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundraret”, där jag forskar om klimatförändringarna som intergenerationellt problem. Effekterna av ett förändrat klimat kommer att vara kännbara över lång tid och det finns eftersläpning mellan när utsläppen sker och deras negativa konsekvenser. Detta väcker flera viktiga rättvisefrågor, till exempel om det är rättvist att vi som lever nu tar hela den kostnad som en effektiv global klimatpolitik skulle innebära och om det finns något rättvist sätt att fördela kostnaderna för döda generationers utsläpp.

Fullständig presentation av Göran Duus Otterström.

Tre nyligen publicerade arbeten om klimaträttvisa:

  • Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström. Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar (Stockholm: Thales, 2015).

  • Göran Duus-Otterström (online first). ”Allocating climate adaptation finance: examining three ethical arguments for recipient control”, International Environmental Agreements.

  • Göran Duus-Otterström (2014). “The problem of past emissions and intergenerational debts”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 17(4): 448-469.

Tre ofta citerade arbeten om klimaträttvisa:

  • Göran Duus-Otterström och Sverker Jagers (2012). ”Identifying burdens of coping with climate chnage: a typology of the duties of climate justice”, Global Environmental Change, 22(3): 746-753

  • Göran Duus-Otterström och Sverker Jagers (2010). “Why (most) climate insurance schemes are a bad idea”, Environmental Politics, 20(3): 322-339.

  • Sverker Jagers och Göran Duus-Otterström (2008). ”Dual climate change responsibility: on moral divergences between mitigation and adaptation”, Environmental Politics, 17(4): 576-591.