Göran Duus-Otterström

Jag disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 2008, där jag också befordrades till universitetsprofessor 2019. För närvarande arbetar jag som lektor vid institutionen för statsvetenskap vid Aarhus universitet. Jag arbetar med rättviseteori i bred bemärkelse och har skrivit både om distributiv och retributiv rättvisa. Min postdoc gjorde jag vid University of Warwick 2008-2009 och 2013 var jag gästprofessor vid University of St. Gallen. Under de senaste åren har min forskning till stor del handlat om hur kostnaderna för att bemöta klimatförändringar kan och bör delas mellan stater eller individer. Tillsammans med Bengt Brülde skrev jag boken “Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar” (Stockholm: Thales, 2015), som ger en introduktion till klimatetik och klimaträttvisa. 

På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag inom programmet ”Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundraret”, där jag forskar om klimatförändringarna som intergenerationellt problem. Effekterna av ett förändrat klimat kommer att vara kännbara över lång tid och det finns eftersläpning mellan när utsläppen sker och deras negativa konsekvenser. Detta väcker flera viktiga rättvisefrågor, till exempel om det är rättvist att vi som lever nu tar hela den kostnad som en effektiv global klimatpolitik skulle innebära och om det finns något rättvist sätt att fördela kostnaderna för döda generationers utsläpp.

Fullständig presentation av Göran Duus-Otterström.

Tre nyligen publicerade arbeten om klimaträttvisa

  • Göran Duus-Otterström (forthcoming). “Sovereign States in the Greenhouse: Does Jurisdiction Speak against Consumption-Based Emissions Accounting”, Ethics, Policy & Environment.

  • Göran Duus-Otterström & Fredrik Hjorthen (2019). ”Consumption-Based Emissions Accounting: the Normative Debate, Environmental Politics 28(5): 866-885.

  • Göran Duus-Otterström (2017). “Benefitting from Injustice and the Common-Source Problem”, Ethical Theory and Moral Practice 20(5): 1067-1081.

Tre ofta citerade arbeten om klimaträttvisa

  • Göran Duus-Otterström (2014). “The problem of past emissions and intergenerational debts”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 17(4): 448-469.

  • Göran Duus-Otterström & Sverker Jagers (2012). ”Identifying burdens of coping with climate change: a typology of the duties of climate justice”, Global Environmental Change, 22(3): 746-753.

  • Sverker Jagers & Göran Duus-Otterström (2008). ”Dual climate change responsibility: on moral divergences between mitigation and adaptation”, Environmental Politics, 17(4): 576-591. 

Publikationer

Projekt