Karin Bäckstrand

Jag är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Min forskning rör internationell miljöpolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, förhandlingarna och genomförande av FN:s globala mål och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen. Jag är associerad senior forskare vid Center for Deliberative Democracy and global governance, Canberra University, Australien och medlem i regeringens Klimatpolitiska råd.

Tidigare var jag professor vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (2012-2014), Visiting Professor, Department of Political Science and International Relations, University of Oxford (2013), Wallenberg Postdoctoral Fellow on Environment and Sustainability, Laboratory for Energy and Environment, Massachusetts Institute of Technology (2002-2004).

På Institutet för Framtidsstudier deltar jag i forskningsprojektet: Klimatetik och framtida generationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • J. Tallberg, K. Bäckstrand and J. Scholte (eds.) (2018) Legitimacy in Global Governance. Sources, Processes, and Consequences. Oxford: Oxford University Press.

  • K. Bäckstrand K, JW Kuyper JW, B-0 Linnér,and E. Lövbrand (2017) Non-state actors in global climate governance: from Copenhagen to Paris and beyond. Environmental Politics 26(4):561-579.

  • K.Bäckstrand and A. Kronsell (eds.) (2015). Rethinking the Green State: Environmental Governance toward Climate and Sustainability Transitions. London: Routledge.

Tre ofta citerade arbeten

  • K. Bäckstrand. (2008) ”Accountability of Networked Climate Governance: The Rise of Transnational Climate Partnerships, Global Environmental Politics Vol. 8, No. 3, 74-104.

  • K. Bäckstrand (2006) “Democratising Global Environmental Governance. Stakeholder Democracy after the World Summit on Sustainable Development”, European Journal of International Relations Vol. 12, No. 4, pp. 467-498.

  • K. Bäckstrand and E. Lövbrand (2006) “Planting Trees to Mitigate Climate Change. Contested Discourses of Ecological Modernization, Green Governmentality and Civic Environmentalism”, Global Environmental Politics Vol. 6, No. 1, pp. 51-71. 

Publikationer

Projekt