Karin Bäckstrand

Photo: Cato Lein

Jag är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Min forskning rör internationell miljöpolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, förhandlingarna och genomförande av FN:s globala mål och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen. Jag är associerad senior forskare vid Center for Deliberative Democracy and global governance, Canberra University, Australien och medlem i regeringens Klimatpolitiska råd.

Tidigare var jag professor vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (2012-2014), Visiting Professor, Department of Political Science and International Relations, University of Oxford (2013), Wallenberg Postdoctoral Fellow on Environment and Sustainability, Laboratory for Energy and Environment, Massachusetts Institute of Technology (2002-2004).

På Institutet för framtidsstudier leder jag projektet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling och deltar i Klimatetik och framtida generationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt