Amber L. Beckley

Amber är docent i kriminologi vid Stockholms universitet och lektor vid Örebro universitet. Hennes forskning har fokus på hur olika faktorer under uppväxten påverkar sannolikheten för att man ska bli dömd för brott eller bli offer för ett brott under sitt liv.

På Institutet för framtidsstudier är Amber medprojektledare för projektet 4C - Forskarkonsortium för studier om kriminella samarbeten i Sverige. Hon kommer också att under 2024–2025 tillsammans med forskarkollegor från andra universitet i Norden arrangera en serie möten på institutet på temat biopsykosocial kriminologisk teori och kritik i Norden, vilket görs möjligt tack vare ett bidrag från Nordic Research Council for Criminology.

 

Projekt