Olle Torpman

Telefon: 0736-96 86 81
Photo: Cato Lein

Jag disputerade vid Stockholms universitet på en avhandling om libertarianismens implikationer i ett antal olika klimatfrågor, och har sedan dess forskat bland annat om principer för rättvis fördelning av klimatansvaret. Min forskning och undervisning har även inkluderat miljö- och djuretik, senast som adjunkt på SLU under perioden 2018-2021. Jag har vidare publicerat en lärobok i miljöetik och suttit med som expert i Miljömålsberedningen. Inom ramen av min forskning på IFFS kommer jag undersöka bland annat vilka klimatåtgärder som kan rekommenderas på basis av konservativ ideologi, och hur olika klimatbördor kan fördelas rättvist.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt