Sofiya Voytiv

Jag är intresserad av sociala och könsbaserade nätverk, det rysk-ukrainska kriget och dess effekter på migranter och diaspora (deterritorialisering), samt användningen av en mix av metoder i samhällsvetenskapen.

På Intsitutet för framtidsstudier studerar jag hur mäns och kvinnors nätverkande ser ut på handelshögskolor i Sverige och Finland i projektet Där näringslivets nätverk föds. I det projektet gör vi en longitudinell studie av hur sociala nätverk bland studenter utvecklas och den roll de spelar i deras studier och karriärer.

Två nyligen publicerade arbeten

Féron, É., & Voytiv, S. (2022). Understanding conflicts as clouds: An exploration of Northern Irish conflict narratives. Globalizations, 0(0), 1–15. DOI: 10.1080/14747731.2022.2031793

Féron, É. & Voytiv, S. (2021). Toward a Theory of Diaspora Formation through Conflict Deterritorialization, Studies in Ethnicity and Nationalism, 21(3): 210-224. http://doi.org/10.1111/sena.12354  

Projekt