Graham Oddie

Jag är professor i filosofi vid University of Colorado (Boulder). Jag är ursprungligen från Nya Zealand och doktorerade vid London School of Economics (University of London) med en avhandling om begreppet sannfärdighet. Jag har innehaft professorstiteln vid flera universitet; University of Otago, University of Canterbury och University of Colorado. Jag har också varit gästforskare vid Helsinki University, University of London, Australian National University, University of Sydney, Oxford University, samt Institutet för framtidsstudier och SCAS i Sverige.

Min forskning fokuserar på metafysiska och kunskapsteoretiska frågor om värde samt på formell axiologi och formell epistemologi. Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag i forskningsprojektet Dold konvergens i etiken tillsammans med Folke Tersman och Olle Risberg.

 

Ett urval nyligen publicerade arbeten

Ofta citerade arbeten

 

Projekt