Krister Bykvist

Jag är professor vid filosofiska institutionen, Stockholms universitet och på Institutet för Framtidsstudier. Tidigare var jag anställd som Tutorial Fellow i filosofi vid Jesus College, Oxford, och lektor i filosofi vid Oxfords universitet (2001-2013). Dessförinnan var jag Temporary Lecturer vid filosofiska institutionen, Cambridge universitet. Jag har gästforskat vid filosofiska institutionen, Toronto universitet, Kanada, och vid SCAS i Uppsala.

Min forskning rör sig om vårt ansvar för framtida generationer, konsekvensetikens grunder, värdemässig osäkerhet ("Hur ska man handla när man inte är säker på vad som är värdefullt?"), och förhållandet mellan preferenser, värde, och välfärd.

Just nu leder jag projektet ‘Att värdera framtida liv’ (finansierat av Vetenskapsrådet), där även Gustaf Arrhenius ingår. Tillsammans med Toby Ord och Will McAskill (båda i Oxford) så skriver jag en bok om moralisk och värdemässig osäkerhet, som kommer att ges ut av Oxford University Press inom kort.

På Institutet kommer jag att forska om populationsetik, tillsammans med Gustaf Arrhenius och en post-dok. Jag kommer även att vara delansvarig för seminarieverksamheten och viss utåtriktad verksamhet.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt