Lambros Roumbanis

Min forskning handlar om organiseringen och tillämpningen av expertbedömningar, utvärderingstekniker och urvalsmetoder i samband med komplexa beslutsprocesser. Mer specifikt undersöker jag hur större statliga och privata organisationer går tillväga när de ska fördela knappa resurser med hjälp av t.ex. beredningsgrupper, lotterier, eller artificiell intelligens.

För närvarande är det två områden som jag särskilt undersöker: i) den sociala dynamiken i peer review och utvärderingen av nya forskningsprojekt, och ii) användningen av algoritmbaserade rekryteringssystem och interaktionseffekter mellan människa-algoritm i arbetet med att sortera/välja ut lämpliga kandidater.

På IFFS arbetar jag med det senare, i projektet Bedömd av en robot.

Utöver detta är jag också intresserad av den sociologiska förståelsen av slumpen och tillfälligheternas makt; de moraliska och organisatoriska aspekterna av köer/kösystem; samt teorier om relationalitet och medieringsprocesser.

För mer information, besök min sida på SCORE.

 

Utvalda publikationer

Projekt