Dean Spears

Jag är biträdande lektor i nationalekonomi vid University of Texas i Austin och är verkställande chef vid Research Institute for Compassionate Economics. Jag är också en gästekonom vid Indian Statistical Institute, Delhi Centre, forskardocent vid IZA, Institute of Labor Economics och vid Population Research Center, UT-Austin.

Jag arbetar med ekonomisk demografi och utvecklingsekonomi. Mina forskningsområden är bland annat hälsa, tillväxt och barns överlevnad, särskilt i Indien; miljön, luftföroreningar och klimatförändringar; och den sociala välfärden och dess befolkningsdimensioner.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Coffey, D. and Spears, D., 2017. Where India goes: Abandoned Toilets, Stunted Development and the Costs of Caste. Harper Collins.

  • Geruso, M. and Spears, D., 2018. Neighborhood sanitation and infant mortality. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2), pp.125-62.

  • Scovronick, N., Budolfson, M.B., Dennig, F., Fleurbaey, M., Siebert, A., Socolow, R.H., Spears, D. and Wagner, F., 2017. Impact of population growth and population ethics on climate change mitigation policy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(46), pp.12338-12343.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Spears, D. 2018. Exposure to open defecation can account for the Indian enigma of child height. Journal of Development Economics. (World Bank Policy Research Working Paper 6351).

  • Hammer, J. and Spears, D., 2016. Village sanitation and child health: effects and external validity in a randomized field experiment in rural India. Journal of Health Economics48, pp.135-148.

  • Duh, J. and Spears, D., 2017. Health and hunger: Disease, energy needs, and the Indian calorie consumption puzzle. The Economic Journal127(606), pp.2378-2409.

Publikationer

Projekt