Dean Spears

Jag är biträdande lektor i nationalekonomi vid University of Texas i Austin och är verkställande chef vid Research Institute for Compassionate Economics. Jag är också en gästekonom vid Indian Statistical Institute, Delhi Centre, forskardocent vid IZA, Institute of Labor Economics och vid Population Research Center, UT-Austin.

Jag arbetar med ekonomisk demografi och utvecklingsekonomi. Mina forskningsområden är bland annat hälsa, tillväxt och barns överlevnad, särskilt i Indien; miljön, luftföroreningar och klimatförändringar; och den sociala välfärden och dess befolkningsdimensioner.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt