Anders Sandberg

Jag är James Martin Research Fellow på Future of Humanity Institute, en del av Oxford Martin School vid Oxfords Universitet. Min forskning fokuserar på frågor om teknologier som kan förändra det mänskliga tillståndet, risker med låg sannolikhet men extrema konsekvenser, och hur man kan resonera kring sådana osäkra domäner. Mer specifikt har jag forskat på de neuroetiska aspekterna av kognitionsförbättring och manipulation av kärlek, framtida tekniker för storskaliga hjärnsimuleringar, globala katastrofrisker, säkerhet av artificiell intelligens, och hur riskmodeller kan vara missvisande.

Jag doktorerade i datavetenskap 2003 vid Stockholms Universitet med en avhandling om neuronnätsmodeller av minne. Jag var vetenskaplig producent för Riksutställningars utställning ”Se Hjärnan!” 2003-2006. Jag är för närvarande senior researcher för ett forskningssamarbete om systemiska risker från riskmodellering mellan FHI och återförsäkringsbolaget Amlin. Jag är också associerad med The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, The Oxford Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technologies, och The Oxford Centre for Neuroethics.

Ett urval publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt