Anders Sandberg

Min forskning rör ämnen som har med den mycket långa framtiden att göra; teknologier som kan förändra mänskligheten, risker med låg sannolikhet men hög påverkan, och hur man kan navigera på så osäkra områden. Mer specifikt har jag undersökt neuroetiken kring förbättringar av kognition och kärlek, framtida teknologier för emulering av den mänskliga hjärnan, risker för globala katastrofer, säkerhet kring artificiell intelligens, och hur olika riskmodeller kan leda oss fel.

Jag disputerade i datavetenskap 2003 vid Stockholms universitet med en avhandling om neurala nätverksmodeller av minnet. Jag var vetenskaplig producent för svenska Riksutställningars utställning "Se Hjärnan!".

Under 2003-2006 var jag Senior Research Fellow vid Future of Humanity Institute vid Oxford University. Jag är också affilierad till Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Center for the Study of Bioethics in Belgrade, AI Objectives Institute och ALLFED.

Ett urval publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt