Melinda A. Roberts

Telefon: +1 609 771 2360 eller +1 609 771 2438

Jag är professor i filosofi vid the College of New Jersey och är universitetets samordnande handledare för den juridiska kandidatutbildningen. Jag har tidigare varit biträdande jurist vid juristfirman Cleary Gottlieb i New York City, New York, där jag arbetade i sex år.

Med doktorsexamina i både juridik och filosofi är jag intresserad av att identifiera en moralteori som är lämplig för att appliceras inom juridiken när det råder obestämdhet och intressen. Jag är även intresserad av att lösa några av de centrala problemen inom populationsetik (här ingår, bland annat, den motbjudande slutsatsen, asymmetriproblemet (The Procreative Asymmetry), paradoxen om framtida individer (the nonidentity problem) och diverse andra pussel som uppstår vid resonemang kring oändliga befolkningar). Båda dessa områden är viktiga inom ett brett utbud av praktiska frågor, från miljöfrågor (klimatförändringar, överbefolkning och resursbrist) till historiska orättvisor (inklusive frågor kring skadestånd).

Nyligen publicerade arbeten

  • “Is a Person-Affecting Solution to the Nonidentity Problem Impossible? Axiology, Accessibility and Additional People,” Canadian Journal of Philosophy 47(2-3) (2017), pp. 200-228

  • “Population Axiology,” Oxford Handbook of Value Theory, eds. Hirose and Olson (Oxford University Press) (2015), pp. 299-323

  • “Dividing and Conquering the Nonidentity Problem,” with David T. Wasserman, in Current Controversies in Bioethics, eds. M. Liao and C. O’Neil (Routledge 2017), pp. 81-98.

 Ofta citerade arbeten

  • Abortion and the Moral Significance of Merely Possible Persons: Finding Middle Ground in Hard Cases (Springer August 2010)

  • "Can It Ever Have Been Better Never to Have Existed at All? Person-Based Consequentialism and a New Repugnant Conclusion," Jo. of Applied Philosophy 20.2 (2003) 159-85

  • "A New Way of Doing the Best That We Can: Person-Based Consequentialism and the Equality Problem," Ethics 112(2) (2002) 315-50

  • Child Versus Childmaker: Future Persons and Present Duties in Ethics and the Law (Rowman & Littlefield, 1998).

Bland pågående verk ingår Population Ethics and a New Way of Calculating the Good and The Existence Puzzles.

Projekt