Emma Engström

Jag disputerade 2015 inom modeller för prediktion och analys av vattenföroreningsrisker vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH. Sedan dess har jag arbetat som postdoktor vid Avdelningen för systemanalys och ekonomi, KTH, och i Folksamgruppens forskargrupp där jag studerade transportrelaterade externaliteter såsom trafiksäkerhetsrisker och luftföroreningars påverkan på hälsa och miljö.

Tidigare studier innefattar bland annat modellering av diskreta val och effekten av svenska klimatpolicys på valet av ny bil, hälsoeffekter relaterade till cyklisters exponering av luftföroreningar, klustring av fotgängarolyckor, samt välfärdseffekter av förmånsbilsbeskattningen.

Vid Institutet för Framtidsstudier arbetar jag med Artificiell Intelligens (AI) inom temat "Nya teknologier och mänsklighetens framtid" i ett projekt där vi utvecklar metoder för att predicera spridningen av olika AI-applikationer med det övergripande syftet att bättre förstå deras sociala effekter.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Engström, E., Forsberg, B. (2019) “Health impacts of active commuters’ exposure to traffic-related air pollution in Stockholm, Sweden”, Journal of Transport & Health 14, doi: 10.1016/j.jth.2019.100601

  • Engström, E., Algers, S., Beser Hugosson, M. (2019) “The choice of new private and benefit cars vs. climate and transportation policy in Sweden”, Transportation Research Part D: Transport and Environment 69, pp. 276-292, doi: 10.1016/j.trd.2019.02.008

  • Engström, E., Mörtberg, U., Karlström, A., Mangold, M. (2017) “Applying spatial regression to evaluate risk factors for microbiological contamination of urban groundwater sources in Juba, South Sudan”, Hydrogeology Journal 25(4), pp. 1077-1091, doi: 10.1007/s10040-016-1504-x

Tre ofta citerade arbeten

  • Engström, E., Thunvik, R., Kulabako, R., Balfors, B. (2015) “Water Transport, Retention, and Survival of Escherichia coli in Unsaturated Porous Media: A Comprehensive Review of Processes, Models, and Factors”, Critical Reviews in Environmental Science and Technology 45(1), pp. 1-100 doi: 10.1080/10643389.2013.828363

  • Engström, E., Balfors, B., Mörtberg, U., Thunvik, R., Gaily, T., Mangold, M. (2015) “Prevalence of Microbiological Contaminants in Groundwater Sources and Risk Factor Assessment in Juba, South Sudan”, Science of the Total Environment 515–516, pp. 181–187, doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.02.023

  • Engström, E., Reiser, I. and Nishikawa, R. (2009) “Comparison of power spectra for tomosynthesis projections and reconstructed images”, Medical Physics 36(5), pp. 1753-1758, doi: 10.1118/1.3116774

Publikationer

Projekt