Emma Engström

Photo: Cato Lein

Jag disputerade 2015 inom modeller för prediktion och analys av vattenföroreningsrisker vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH. Sedan dess har jag arbetat som postdoktor vid Avdelningen för systemanalys och ekonomi, KTH, och i Folksamgruppens forskargrupp där jag studerade transportrelaterade externaliteter såsom trafiksäkerhetsrisker och luftföroreningars påverkan på hälsa och miljö.

Tidigare studier innefattar bland annat modellering av diskreta val och effekten av svenska klimatpolicys på valet av ny bil, hälsoeffekter relaterade till cyklisters exponering av luftföroreningar, klustring av fotgängarolyckor, samt välfärdseffekter av förmånsbilsbeskattningen.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag med Artificiell Intelligens (AI) inom temat "Nya teknologier och mänsklighetens framtid" i ett projekt där vi utvecklar metoder för att predicera spridningen av olika AI-applikationer med det övergripande syftet att bättre förstå deras sociala effekter.

Jag är affilierad fakultet i systemanalys och ekonomi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt