Markus Furendal

Markus Furendal är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och vid Institutet för framtidsstudier.

Han forskar om ämnen i skärningspunkten mellan politik, filosofi och ekonomi. Han disputerade vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet med en politisk-filosofisk avhandling om rättviseteori och idén att individer har en plikt att bidra till samhället. Detta intresse har utvecklats till att handla om arbetets filosofi och ämnen som ekonomisk demokrati, produktiv rättvisa och samarbetet mellan människa och maskin på framtidens arbetsplats.  

Det andra huvudsakliga forskningsintresset är de sociala, politiska och moraliska implikationerna av AI-teknik och dess styrning. På Stockholms universitet deltar han i projektet “The Global Governance of Artificial Intelligence and its Democratic Challenges”. På Institutet för framtidsstudier arbetar han i projektet Automatiserad politisk makt: Hur träffsäker, kvalitetssäkrad, accepterad och legitim är användningen av AI i den offentliga sektorn?

Hans forskning har publicerats i tidskrifter som Nature Machine Intelligence, International Studies Review, Political Studies, Journal of Applied Philosophy och Social Theory and Practice. En uppdaterad publikationslista finns på www.markusfurendal.com

Publikationer

Projekt