Frida Bender

Frida Bender. Foto: Erik Thor

Jag är klimatforskare och lektor vid Meteorologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Min forskning fokuserar på moln och aerosoler, och deras interaktion med varandra och med klimatet och den omgivande miljön. Jag använder teori och observationer för att utvärdera och förbättra dator-modeller av klimatsystemet, för att bygga en bättre förståelse av historiskt och nutida klimat, och göra säkrare projektioner av framtida klimat. 

Jag är också intresserad av vetenskapsfilosofi, specifikt hur värderingar spelar in i produktion och kommunikation av klimatforskning. 

På IFFS är jag för närvarande delaktig i projektet Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard.

För mer information om mig och mina publikationer, besök min sida på Stockholms universitet.

Projekt