Magnus Linton

Photo: Cato Lein

Jag debuterade 2000 med Veganerna (Atlas) och kom 2021 ut med boken Klimat och moral (Natur & Kultur), för vilken jag var redaktör och publicerade ett stort antal essäer om klimat, etik och estetik av forskare på IFFS. Mellan debut och nu har jag skrivit böckerna Americanos (2005), Kött på flykt (2007), Cocaína (2010), De hatade (2012), Knark – en svensk historia (2015) och Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap (2019), den senare en essäistisk handbok om skrivande riktad till akademiker inom alla fält. 

Jag är själv inte forskare utan författare och journalist, och jobbar 2021-2023 med projektet Text och stil, en satsning byggd på min bok med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur i syfte att inspirera och främja svensk sakprosa baserad på forskning. På IFFS arbetar jag också som redaktör, kritiker och författare och söker tillsammans med forskare bredare avsättning för rön och kunskap, främst i bok- eller artikelform, utanför akademin. 
 
Jag är också kritiker i Dagens Nyheter, var under många år chefredaktör för magasinet Arena och vinter 2018 var jag writer-in-residence på Uppsala universitet, ett arbete som lade grunden för det som senare blev boken Text och stil.

Här några bakgrundsartiklar om Text och stil som bok och projekt:
Tunga tankar kräver lätt språk (Dagens Nyheter 26/2 -18)
Vår tid har blivit besatt av berättelsen (Sydsvenskan 2/6 -19)
För alla som vill skriva begripligt (Forskning & Framsteg 15/10 -19)

Tre nyligen publicerade arbeten

Ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt