Kristian Lasslett

Kristian är en undersökande kriminolog som specialiserar sig på studiet av elitnätverk som är inblandade i organiserandet av allvarliga ekonomiska brott. Hans forskning fokuserar tematiskt på stor korruption, kleptokrati, penningtvätt och miljöbrott. Kristians områdesfokus är Asien-Stillahavsområdet, Centralasien, Ryssland, "offshore" och internationella finanscentra. Han specialiserar sig på att använda avancerade undersökningsmetoder för att spåra komplexa illegala system och de transnationella strukturer som möjliggör dem.

Kristians första bok, State Crime on the Margins of Empire, publicerades av Pluto Press 2014. Hans andra bok, Uncovering The Crimes of Urbanisation, publicerades av Routledge 2018. Han samarbetar också med undersökande journalister på BBC, The Guardian, Radio Free Europe, OCCRP, Open Democracy och Tages-Anzeiger

Projekt