Ludvig Beckman

Jag är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. År 2000 disputerade jag vid Uppsala universitet.

På institutet ingår jag i forskningsprojektet “Demokratins avgränsningsproblem” som undersöker principerna för gränsdragningen mellan olika demokratiska enheter. Vilka bör ha rätt att delta i demokratiskt beslutsfattande?

Frågan har förnyad aktualitet på grund av migration, globalisering och klimatförändringar som på olika sätt visar att territoriella gränser inte utgör en självklar avgränsning av vilka som påverkas av demokratiska beslut i nationalstaten.

Min tidigare och nuvarande forskning är inriktad på grundläggande problem i relationen mellan offentlig maktutövning och individuella rättigheter. Ämnen som behandlas i mina skrifter inkluderar grunderna för uteslutning från demokratisk rösträtt (barn, personer med psykiska funktionshinder, icke-dokumenterade invandrare, icke-medborgare och utländska medborgare); hur demokrati ska mätas och begreppsliggöras; grunderna för en mänsklig rättighet till demokrati; förhållandet mellan valdeltagandet och politisk jämlikhet; intergenerationella konflikter och demokrati; yttrandefrihet och självcensur; innebörden av integration; liberalismen och idéer om den etiskt neutrala staten; nationell säkerhet och rätten till personlig integritet; genetisk testning och genetisk integritet och begreppet politisk kompetens och rekrytering av svenska ministrar.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt