Katie Steele

Jag är lektor på filosofiska institutionen vid Australian National University (ANU) sedan 2016. Tidigare höll jag en position (senare som lektor) på filosofiska institutionen vid London School of Economics (2008-2016). Jag arbetar med praktisk rationalitet och rationell inferens, särskilt representationer och förhandlingar vid stora osäkerheter, och frågor gällande gränslandet mellan vetenskap och policy, särskilt klimatvetenskap och policy. Jag är även biträdande redaktör på Philosophy of Science. På Institutet för Framtidsstudier ingår jag i forskningsprojektet: Klimatetik och framtida generationer.

Några publikationer av vikt

Publikationer

Projekt