Anandi Hattiangadi

Telefon: 08-16 20 00

Jag är professor i filosofi vid Stockholms universitet och Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium of Advanced Studies (SCAS). Jag har en MA i filosofi från universitetet i Toronto och en filosofie doktorsexamen från avdelningen för vetenskapens historia och filosofi vid universitetet i Cambridge. År 2000 fick jag en forskartjänst vid Trinity College i Cambridge och mellan åren 2005-2013 var jag universitetslektor vid filosofiska fakulteten och handledare vid St Hilda´s College, båda vid Oxfords universitet.

Jag har specialiserat mig på språk- och medvetandefilosofi och mina forskningsintressen är inom psykologins filosofi, epistemologi, metafysik, metaetik, och vetenskapsfilosofi.

Nyligen publicerade arbeten:

  • 2015. ‘The Limits of Expressivism.’ In Stephen Gross, Nicholas Tebben and Michael Williams, eds. Meaning Without Representation. Oxford: Oxford University Press, 224-244.
  • 2014.  With Corine Besson. ‘The Open Future, Bivalence and Assertion.’ Philosophical Studies 167(2): 251-271.
  • 2013. With Tim Bayne. ‘Belief and Its Bedfellows’. In Timothy Chan, ed. The Aim of Belief. Oxford: Oxford University Press.

Ofta citerade publikationer:

  • 2007. Oughts and Thoughts: Rule Following and the Normativity of Content. Oxford: Oxford University Press.
  • 2007. With Krister Bykvist. ‘Does Thought Imply Ought?’ Analysis, 67: 277-240.
  • 2006. ‘Is Meaning Normative?’ Mind and Language, 21: 220-240.

Projekt