Gabriel Söderberg

Jag är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Mina forskningsintressen rör idag det område där digitaliseringen av monetära system och geopolitiska spänningar korsas, i synnerhet i ett långt historiskt perspektiv.

För mer information om min forskning, besök min sida på Uppsala universitet >

 

Projekt