Pol Campos-Mercade

Jag använder randomiserade kontrollerade studier (RCT), labbexperiment och teori för att undersöka frågor relaterade till utbildning, hälsa och beteendeekonomi. Jag är särskilt intresserad av att studera hur incitament och referenspunkter påverkar människors beslutsfattande, som till exempel att studera hårdare eller ta ett COVID-19-vaccin. I en andra forskningsgren studerar jag hur heterogenitet i sociala preferenser kan förklara heterogenitet i beteende.

Jag har publicerat mina artiklar i ekonomitidskrifter, såsom Journal of Public Economics och Management Science, samt i allmänna vetenskapstidskrifter, såsom Science och Nature.

På Institutet för framtidsstudier driver jag projektet Oren altruism som redskap för att främja miljövänligt beteende.

Ett urval publiceringar