Anna Tyllström

Jag är forskare i företagsekonomi, särskilt organisationsteori. Jag har tidigare varit verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala universitet, University of Alberta i Kanada och Northwestern University i USA. Under perioden 2014-2016 var jag Wallanderstipendiat och 2015 mottog jag Arnbergska priset av Kungliga Vetenskapsakademien för bästa avhandling i ekonomiämnena.

Vid Institutet har jag två huvudsakliga forskningsinriktningar. Dels forskar jag om policyprofessionella och då särskilt om policyprofessionella inom privat sektor. Hur närmar sig företag politiker i Sverige idag? Vilka kanaler och argument använder man, och hur upplever politiker samma kontakt? Mina närmaste kollegor är Stefan Svallfors, Corrie Hammar och Niels Selling.

Under perioden 2018-2021 bedriver jag även ett större forskningsprojekt om sociala nätverks betydelse för toppstudenters karriärer i Sverige och Finland. Tillsammans med Gergei Farkas och Nils Gustafsson undersöker jag hur studenter vid topprankade ekonomiutbildningar umgås med varandra och vilket långsiktigt inflytande dessa sociala kopplingar har för studenternas karriärer. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Sedan 2015 är jag stående krönikör i Universitetsläraren, där jag reflekterar brett över stor och smått som berör det akademiska värvet.

Nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt