Janine Wedel

Jag är antropolog och professor vid Schar School of Policy and Government vid George Mason University. Jag är också senior fellow vid New America Foundation. Mina främsta forskningsintressen rör styning, korruption, internationellt hjälparbete och eliters inflytande.

Läs mer på min webbplats janinewedel.info

Projekt