Waldemar Ingdahl

Telefon: 08-402 12 00

På Institutet för framtidsstudier arbetar jag med projektet “Nya sätt att sprida forskningsresultat till samhället”. Jag har arbetat som kommunikatör och vetenskapsjournalist, med inriktad på forskning samt ny tekniks tillämpning. 

Ett urval publicerade arbeten 

Projekt