Photo of Vuko Andric, Photographer: Sara Moritz

Forskare

Vuko Andric

Telefon: 08-402 12 00

Vuko Andric

Fil. dr. i filosofi

Jag forskar vid Institutet för Framtidsstudier, är lektor i praktisk filosofi vid Bayreuth Universitet, och medlem av the Alexander von Humboldt Foundation. Mina huvudsakliga forskarintressen är etik och politisk filosofi. Inom etiken är jag särskilt intresserad av normativ etik så som konsekventialism, supererogation och principen att 'bör' implicerar 'kan'. Inom politisk filosofi arbetar jag just nu med demokratisk representation av framtida personer och gränsproblemet inom demokratiteori.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • “How Do Affected Interests Support Global Democracy?”, Journal of Global Ethics 13 (3), pp. 264–278.

  • “Multi-Dimensional Consequentialism and Degrees of Rightness” (with Attila Tanyi), Philosophical Studies 173 (3), pp. 711–731.

  • “Is Objective Consequentialism Compatible with the Principle that ‘Ought’ Implies ‘Can’?” Philosophia 44 (1), pp. 63–77.

 Tre ofta citerade arbeten:

  • “Objective Consequentialism and the Rationales of ‘“Ought” Implies “Can”’”, Ratio 30 (1), pp. 72–87.

  • “Objective Consequentialism and the Licensing Dilemma”, Philosophical Studies 162 (3), pp. 547–566.

  • “Is It Bad to Be Disabled? Adjudicating Between the Mere-difference and the Bad- difference Views of Disability” (with Joachim Wündisch), Journal of Ethics & Social Philosophy 9 (3), pp. 1–16.