Vuko Andric

Fil. dr. i filosofi

Photo of Vuko Andric, Photographer: Sara Moritz

Jag forskar vid Institutet för Framtidsstudier, är lektor i praktisk filosofi vid Bayreuth Universitet, och medlem av the Alexander von Humboldt Foundation. Mina huvudsakliga forskarintressen är etik och politisk filosofi. Inom etiken är jag särskilt intresserad av normativ etik så som konsekventialism, supererogation och principen att 'bör' implicerar 'kan'. Inom politisk filosofi arbetar jag just nu med demokratisk representation av framtida personer och gränsproblemet inom demokratiteori.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • "Consequentialism and Robust Goods", Utilitas (2019), 1–9.

  • "Hedonism, Desirability and the Incompleteness Objection", Thought, 2019.

  • “How Do Affected Interests Support Global Democracy?”, Journal of Global Ethics 13 (3), pp. 264–278.

 Tre ofta citerade arbeten:

  • “Objective Consequentialism and the Rationales of ‘“Ought” Implies “Can”’”, Ratio 30 (1), pp. 72–87.

  • “Objective Consequentialism and the Licensing Dilemma”, Philosophical Studies 162 (3), pp. 547–566.

  • “Is It Bad to Be Disabled? Adjudicating Between the Mere-difference and the Bad- difference Views of Disability” (with Joachim Wündisch), Journal of Ethics & Social Philosophy 9 (3), pp. 1–16.

Publikationer

Projekt