Vuko Andric

Jag forskar vid Institutet för framtidsstudier och är Universitetslektor vid Linköpings Univesitet. Mina huvudsakliga forskarintressen är etik och politisk filosofi. Inom etiken är jag särskilt intresserad av normativ etik så som konsekventialism, supererogation och principen att 'bör' implicerar 'kan'. Inom politisk filosofi arbetar jag just nu med demokratisk representation av framtida personer och gränsproblemet inom demokratiteori.

 

 

Tre utvalda arbeten

 Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt