Säde Hormio

Jag arbetar som forskare i projektet Etik för koordination på Institutet för framtidsstudier. Jag är också affilierad till Praktisk filosofi vid University of Helsinki. 

Min forskning fokuserar på delat och kollektivt ansvar. Det omfattar till exempel frågor om vilken roll individen har när det gäller att ta hand om kollektivt orsakade skador, eller vad vi kan menar med ansvar för kollektiva agenter som företag och regeringar. Jag intresserar mig också för social epistemologi, särskilt för mekanismerna som leder till de epistemiskt bästa utfallen när det kommer till institutionell kunskap.

Jag doktorerade 2018, och kollektivt ansvar var ämnet för min avhandling. Året därpå påbörjade jag forskartjänsten Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship för att arbeta på mitt forskningsprojekt 'Complicity: Individual Responsibility in Collective Contexts'. Jag har skrivit ett antal artiklar, bland annat ‘Collective responsibility for climate change’, i WIRE Climate Change. Jag skriver just nu på min första monografi, ‘Taking Responsibility for Climate Change’, för förlaget Palgrave Macmillan.

För mer information om min forskning och publikationer, besök min sida på University of Helsinki.

Projekt