Daniel Ramöller

Telefon: 08-402 12 00

Jag är doktorand i filosofi vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet där jag planerar att avsluta min forskarutbildning under 2020.

I min avhandling undersöker jag hur man med utgångspunkt från individuell välmåga kan framställa ett mått på hur bra olika alternativ är med ett fokus på olika idéer om opartiskhet, ojämförbara nyttigheter, principer om jämlikhet och hur vi ska inkludera framtida generationer i vårt beslutsfattande.

På Institutet för framtidsstudier arbetar jag i projektet Konservativ klimaträttvisa för en hållbar omställning.

Projekt