Tim Campbell

Photo: Cato Lein

Jag är forskare på Institutet för framtidsstudier. Jag försvarade min avhandling i oktober 2015 vid Rutgers University, USA.

Min forskning fokuserar på en rad ämnen som rör möjliga framtidsscenarion. Till exempel populationsetik, personlig identitet, utvärderingen av radikalt nya subjektiva upplevelser och förhållandet mellan dessa tre områden. Just nu arbetar jag med att identifiera och utvärdera vilka positiva och negativa konsekvenser en större befolkning har för klimatförändringar. Detta arbete är en del av projektet Klimatetik och framtida generationer på Institutet för framtidsstudier.

Alla publikationer och working papers finns här: https://iffs.academia.edu/TimCampbell

Nyligen publicerat

“Procreation Rights and Future Generations” (With Martin Kolk & Julia Mosquera) Journal of Applied Philosophy, forthcoming 

“DALYs and the Minimally Good Life” Public Health Ethics, forthcoming 

“Personal Identity and Impersonal Ethics.” In Principles and Persons: The Legacy of Derek Parfit, edited by Jeff McMahan, Tim Campbell, James Goodrich, and Ketan Ramakrishnan, 55-84. Oxford: Oxford University Press, 2021.  

Publikationer

Projekt