Wlodek Rabinowicz

Jag är seniorprofessor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Efter disputationen i Uppsala 1979 stannade jag där som forskardocent och sedan som lektor i praktisk filosofi. 1994-95 var jag en av direktörerna för Svenska Kollegiet för Avancerade Studier (SCAS). 1995 utnämndes jag till professor i praktisk filosofi i Lund. Jag är hedersprofessor vid Australian National University i Canberra och vid University of York. Jag är en av redaktörerna för Theoria och har varit redaktör för Economics and Philosophy samt Philosophy and Phenomenological Research

F.n. forskar jag inom värdeteori (formell axiologi), moralfilosofi (konsekventialism, populationsetik) och beslutsteori (dynamiskt beslutsfattande).

Ett urval av de senast publicerade arbetena

  • “From Values to Probabilities,” Synthese, 2017

  • “Are Institutions Rules in Equilibrium?” Philosophy of the Social Sciences, 2018

  • Incommensurability and Vagueness in Spectrum arguments: Options for Saving Transitivity of Betterness,” med Toby Handfield, Philosophical Studies, 2018.

Tre ofta citerade arbeten

  • ”A Distinction in Value - Intrinsic and For Its Own Sake,” med Toni Rønnow-Rasmussen, Proceedings of the Aristotelian Society 2000

  • “The Strike of the Demon: On Fitting Pro-attitudes and Value,” likaledes med Toni Rønnow-Rasmussen, Ethics 2004

  • ”Democratic Answers to Complex Questions – An Epistemic Perspective,” med Luc Bovens, Synthese 2006.

Publikationer

Projekt