Wlodek Rabinowicz

Jag är seniorprofessor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Efter disputationen i Uppsala 1979 stannade jag där som forskardocent och sedan som lektor i praktisk filosofi. 1994-95 var jag en av direktörerna för Svenska Kollegiet för Avancerade Studier (SCAS). 1995 utnämndes jag till professor i praktisk filosofi i Lund. Jag är hedersprofessor vid Australian National University i Canberra och vid University of York. Jag är en av redaktörerna för Theoria och har varit redaktör för Economics and Philosophy samt Philosophy and Phenomenological Research

F.n. forskar jag inom värdeteori (formell axiologi), moralfilosofi (konsekventialism, populationsetik) och beslutsteori (dynamiskt beslutsfattande).

Ett urval av de senast publicerade arbetena

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt